Zásady doručovania

PRED POUŽITÍM SLUŽIEB SparkTraffic si pozorne prečítajte túto licenčnú zmluvu o poskytovaní služieb ("licencia"). POUŽÍVANÍM SparkTraffic súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto licencie. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, SLUŽBY NEKUPUJTE.

1. Zákazník registrovaný na stránke sparktraffic.com si môže zakúpiť služby online pomocou akejkoľvek platobnej metódy, ktorú má k dispozícii, pričom pred začatím platobného procesu si môže na platobnej stránke pozrieť platobné metódy dostupné pre jeho krajinu.
2. Po úspešnom dokončení platobného procesu dostane zákazník na svoj účet kredity, ktoré môže použiť na vytvorenie nových projektov alebo obnovenie starých projektov.
3Kredity je možné použiť kedykoľvek v budúcnosti a nemajú dátum platnosti.
4. Nákup sa považuje za úplne dodaný, keď účet zákazníka dostane kredity.
5. Všetky nevyužité kredity, ktoré sú k dispozícii na účte zákazníka, je možné vrátiť, zákazník môže iniciovať proces vrátenia peňazí zaslaním referenčného čísla platby na [email protected] email.