Zásady ochrany osobných údajov

Softvér SparkTraffic (ďalej len "SparkTraffic") rešpektuje súkromie používateľov, ktorí navštívia ktorúkoľvek zo stránok pod kontrolou SparkTraffic, vrátane, ale nie výlučne, stránky SparkTraffic, ktorá sa nachádza na adrese http://www.sparktraffic.com. Nasledujúce pravidlá platia pre všetky webové stránky vlastnené a prevádzkované spoločnosťou SparkTraffic:

Ak sa zaregistrujete na získanie prístupu k ukážke, nákupu produktu, aktualizácie produktu alebo na získanie akýchkoľvek ďalších informácií na ktorejkoľvek stránke SparkTraffic, môžete dostávať príležitostné následné e-maily od spoločnosti SparkTraffic, ktoré vás informujú o propagačných akciách alebo inováciách produktu. Z času na čas môže SparkTraffic odoslať "cookie" do vášho počítača. Tieto informácie sa zhromažďujú na identifikáciu vášho účtu so zdrojom reklamy, ktorá vás priviedla na web, alebo na prispôsobenie vášho zážitku z prehliadania.

Všetky posudky, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach SparkTraffic, majú povolenie na zaradenie. Informácie, ktoré nám budú predložené, nebudú zverejnené, pokiaľ nebude udelené povolenie.

Ak si kedykoľvek želáte byť odstránený z niektorého zo zoznamov zákazníkov, môžete požiadať o odstránenie e-mailom tu. Alebo sa môžete odstrániť z akejkoľvek pošty kliknutím na odkaz "zrušiť odber" v spodnej časti každého e-mailu, ktorý odošlem.

Ak chcete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, jednoducho odošlite lístok na podporu! Aby sme lepšie chránili bezpečnosť a integritu vašich informácií, podnikneme tiež primerané kroky na overenie vašej totožnosti pred udelením prístupu alebo vykonaním opráv vašich informácií.